24 November 2011

23 nov

Париж беше се усмихнал в една ранна слънчева мъгла. Обичайният шум се стопяваше в отсъствие.  Репетиция, театър и импровизация, и шоколадови бонбони споделени с другите деца. Късно вечерта съм въпреки всичко поласкана. Един хубав вдъхновяващ ден, един добре заслужен рожден ден.

23 November 2011

forever more

What if I drown in this sea of devotion 
Just a stone left unturned 
My need is deep 
Wide endless oceans 
Feel it furious 
The fire burns on 

Let there be love 
Everlasting 
And it will live eternally 
Will we receive without ever asking? 
I'm just curious 

Endless tears 
Forever joy 
To feel most every feeling 
Forever more 

Don't want to see me crying 
Just want to see me flying 
I need to get so high and 
Want don't you blow my mind 
Blow my mind 
Blow my mind 

To feel most every feeling 
Forever more