10 June 2012

- Shanghai -

j'ai pas beaucoup du temps, je t'écris dans la lumière d'une bougie déjà éteinte

Шанхай.
Град, в който се преплитат светлини със тъмнини,
 град, в който прожектирам мисли.
 Чието времево настроение в минути се мени, 
чиито вести с тракване на разни пощенски кутии, 
оставям си надеждно за утрешния ден. 
Първи знак, за това, че  нещо там все още съществува, 
сънувам го като в мечта, 
изживявам го като в сега... 
Убедена съм в сигурността на дума, 
прелетяла цял свят за ден и половина 
и въпреки това 
не признавам друга за любима.