11 March 2010

- lady song -

Бях в такова очакване на едно определено писмо... и вече получих част от него, но ме направи много по-щастлива от колкото си мислех.. 

Както винаги, все по-затоплящото се време, носи все вдъхновение и.. както чуваме, според Насекомикс вятърът рони хормони и бонбони. Какво по-дескриптивно за ранна парижка пролет...?!
listening Lady song by Nasekomix 


No comments:

Post a comment