24 November 2011

23 nov

Париж беше се усмихнал в една ранна слънчева мъгла. Обичайният шум се стопяваше в отсъствие.  Репетиция, театър и импровизация, и шоколадови бонбони споделени с другите деца. Късно вечерта съм въпреки всичко поласкана. Един хубав вдъхновяващ ден, един добре заслужен рожден ден.

1 comment: