28 June 2010

- самоизтъквам -

'По-интелигентните сред младите ми колеги, които чрез непрестанни прочувствени разговори вечно се стремят да осмислят живота на всички нас, в крайна сметка признават, че изборът им на професия е бил предопределен от силната вътрешна потребност "да изразят себе си". Когато дойде моят ред, аз не мога да се похваля с подобна извисеност. Откровено и при това доста сконфузено трябва да призная, че не съм осъзнал друга потребност освен тази да се самоизтъквам.'

Лорънс Оливие

No comments:

Post a comment